O nas


Depositec Vostoc Sp. z o.o. - logo firmy

Jesteśmy polską spółką inżyniersko-programistyczną realizującą na zlecenie dedykowane kompleksowe rozwiązania depozytomatowe wraz z całą infrastrukturą informatyczną. Depozytomaty to samoobsługowe zautomatyzowane urządzenia wieloskrytkowe do zastosowań pocztowych, przemysłowych, handlowych. Rynkowym przykładem są urządzenia do wydawania przesyłek paczkowych i kurierskich pod nazwą „Paczkomaty” firmy Integer.

Zakres naszej działalności obejmuje między innymi:

 • projekty technologiczne depozytomatów:
  • inżynieria materiałowa,
  • projekty konstrukcji,
  • rozwiązania mechaniczne i elektroniczne,
  • wzornictwo przemysłowe;
 • oprogramowanie:
  • system nadzorowania i zarządzania rozproszoną siecią depozytomatów,
  • systemy pomocnicze:
   • rozliczeniowo-finansowe,
   • bankowe – czytniki kart, wpłatomaty, wrzutomaty,
   • komunikacyjne – sms, maile, komunikatory,
  • aplikacje niskopoziomowe typu embedded, obsługujące warstwę techniczną urządzeń.

W 2014 roku inwestując w 100% środki własne, zaprezentowaliśmy Poczcie Polskiej w pełni działające samoobsługowe urządzenie nadawczo-odbiorcze. Mimo rozpoczęcia dialogu technicznego i chęci z naszej strony udostępnienia kodów źródłowych Poczcie Polskiej, Poczta Polska nie zdecydowała się na nasze rodzime rozwiązania wybierając partnerów zagranicznych, a w okresie późniejszym podejmowała próby dofinansowania spółek klonujących rozwiązania istniejące na rynku.

W 2015 roku nasze rozwiązania zostały docenione na rynku wschodnim, a dokładnie na Białorusi, gdzie wygraliśmy konkurs na wdrożenie sieci depozytomatów pocztowych w Poczcie Białoruskiej i integrację z systemem logistycznym poczty „Track&Trace”.

Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie, poparte wdrożeniem depozytomatów pocztowych w poczcie narodowej na Białorusi, przyczyni się do rozwoju tego typu urządzeń w innych sektorach przemysłu i usług.

Produkty


DEPOMAT - depozytomaty pocztowe Poczty Białorusi.

LABOMAT - zautomatyzowany system archiwizacji próbek laboratoryjnych.

DEPOBOT:

 • zarządzanie rozproszoną siecią depozytomatów pocztowych,
 • zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi w pocztowych urządzeniach depozytomatowych, tzw. „paczkomatach”,
 • moduł finansowo-rozliczeniowy w ramach obsługi i rozliczania urządzeń płatniczych (wpłatomaty, wrzutomaty, czytniki kart zbliżeniowych, magnetycznych, chipowych),
 • moduł finansowo-rozliczeniowy w ramach usług „webpay”,
 • moduł rezerwacji skrytek,
 • webowa obsługa Klienta,
 • moduł logistyki „Track&Trace”,
 • moduł powiadamiania sms.

LANEO:

 • komunikacja z systemem centralnym,
 • monitoring urządzeń i peryferyjnych w depozytomacie,
 • moduł serwisowo-diagnostyczny,
 • moduł kontroli stanu kasy.

SUNO - samoobsługowe urządzenia nadawczo-odbiorcze dla Poczty Polskiej.

Realizacje


I. Wykonanie SUNO (samoobsługowe urządzenie nadawczo-odbiorcze) i systemu informatycznego do zarządzania SUNO.

Zadanie zrealizowano do konkursu ogłoszonego przez Pocztę Polską (2014-2015) w ramach prezentacji naszych możliwości programistycznych i inżynierskich zespołu Depositec.

W załączeniu zdjęcia i rysunki koncepcyjne.

odstęp

II. Wdrożenie w latach 2015-2017 u narodowego operatora poczty Republiki Białorusi „Belpochty” (РУП «Белпочта») sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych wraz z autorskim oprogramowaniem DEPOBOT do zarządzania rozproszoną siecią urządzeń nadawczo-odbiorczych pn. DEPOMAT.

Podjęcie współpracy ze wschodnim sąsiadem obarczone było koniecznością dostosowania się do tamtejszych uwarunkowań prawno-administracyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na implementację nowych rozwiązań i funkcjonalności, które z powodzeniem można zastosować również w innych sytuacjach. W ramach realizacji zadania dokonaliśmy także pełnej integracji z systemem logistycznym „Track&Trace” Poczty Białorusi.

Cały proces wdrażania i kooperacji z białoruskimi jednostkami finansowymi, logistycznymi i łącznościowymi był patronowany przez Ministra Łączności Republiki Białorusi. Obecnie wiadomo, że białoruski Minister Łączności mając na uwadze nasze wdrożenie, będzie rozwijał sieć w oparciu o technologię Depositec Vostoc.

W załączeniu zdjęcia z realizacji oraz oficjalny spot reklamowy sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych „Belpochty” emitowany od 2016 roku.

odstęp

III. Opracowanie i wykonanie na zlecenie producenta chemii gospodarczej zautomatyzowanego systemu archiwizacji próbek laboratoryjnych pn. LABOMAT w ramach wymogów akredytacji i normy ISO 17025.

Kontakt


Depositec Vostoc Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wielicka 44/39

30-552 Kraków

Kontakt:

+48 12 267 46 81

biuro@depositec-vostoc.pl

NIP:

8851636742

REGON:

022210170

KRS:

0000472778

DEPOZYTOMATY ▪ oprogramowanie DEPOBOT

przykładowy depozytomat
logo depozytomat
depozytomaty w różnych kolorach
zbliżenie na ekran depozytomatu